تجهیزات حفاظت فردی

اتصال VIZOR
تجهیزات حفاظت فردی

اتصال VIZOR

  اتصال VIZOR تداخل نور خارجی، انعکاس نور جوشکاری، جوشکاری در موقعیت‌های غیرقابل دسترس – عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند به میزان قابل توجهی

ادامه مطلب »
VIZOR 4000 حرفه ای
تجهیزات حفاظت فردی

VIZOR 4000 حرفه ای

VIZOR 4000 حرفه ای کلاه های جوشکاری سری Vizor محافظت کاملی برای جوشکار حرفه ای ایجاد می کند و تمام کارهای جوشکاری را بدون توجه

ادامه مطلب »
Vizor 4000 Plus
تجهیزات حفاظت فردی

VIZOR 4000 PLUS

VIZOR 4000 PLUS کلاه های جوشکاری سری Vizor محافظت کاملی برای جوشکار حرفه ای ایجاد می کند و تمام کارهای جوشکاری را بدون توجه به

ادامه مطلب »